Volver

"O primeiro de novembro (a non ser en Ourense que se celebra o 11), día de San Martiño, padroeiro da diócese, celébrase en toda Galicia o magosto. Pódese facer na encrucillada, no cemiterio e na lareira, aínda que o verdadeiro é o que se fai no monte". (FINA MARÍA ANTÓN, 1998)

A castaña no ourizo

uixo rir e regañou

e caeu del embaixo

¡eso foi o que ganou!

(popular)

A cataña no ourizo

eu ben vos sei o que fai:

se é que está verde madura,

se é que está madura cai.

(popular)

Non chas quero, non chas quero,

castañas do teu magosto,

non chas quero, non chas quero,

que me cheiran ao chamosco.

(popular)

O Magosto en Galicia