O FORO DE TROMPILETRAS

Poñer unha resposta a:
Dicionarios de galego

O teu Nome:
O teu E-Maill:
A túa Web:
Asunto:
Estrela:
A túa resposta:
 
  Desexa incluir a mensaxe orixinal logo da resposta?
 
  Mandada por Iago Franco o 10/05/2015 ás 19:06:25
Mensaxe Orixinal:

INICIO


TrompiletrasGalegas.net